Wykaz pracowników administracji I liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie:

  1. Zwolińska Sylwia – Główny Księgowy
  2. Orłowska Anna – Specjalista do spraw kadrowych i socjalnych
  3. Lasota Alina – Kierownik Gospodarczy
  4. Mazur Natasza – Sekretarz Szkoły

Wykaz pracowników obsługi I liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie:

  1. Małgorzata Karp
  2. Aneta Wdówka
  3. Jadwiga Wiktorowicz
  4. Salomea Wujek
  5. Grażyna Grzybek
  6. Marek Lasota

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, grudzień 2016 13:08 Super User