Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe kompetencje i przedmiot działalności szkoły określa ustawa o systemie oświaty, a także statut szkoły.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, grudzień 2016 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, grudzień 2016 18:34 Super User