DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP
Informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24 godziny na dobę bez przerwy. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

 
ELEMENTY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOCZNIE
Widoczna na ekranie podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie (w skrócie BIP), składa się z 5 części:

 • nagłówka
 • prawej kolumny, zawierającej następujące elementy: Wyszukiwanie, Menu Przedmiotowe, Menu Podmiotowe, Serwis, Statystyka, Logowanie
 • środkowej kolumny wyświetlającej treść
 • prawej kolumny zawierającej następujące elementy: odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Aktualności  
 • stopki


Wygląd i zawartość nagłówka, stopki oraz lewej i prawej kolumny są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość środkowej kolumny, czyli pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z lewej lub prawej kolumny Biuletynu Informacji Publicznej.

 
ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA
W lewym polu nagłówka umieszczona na tle graficznym jest w biało-zielonym kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tę stronę BIP, czyli w tym przypadku jest to Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie


MODUŁ ZAAWANSOWANEGO SZUKANIA
Jeden z modułów znajdujących się po lewej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tuż pod nagłówkiem. Moduł pozwala na filtrowanie strony pod kątem wybranych fraz, wpisanych w puste pole tekstowe.

 
MENU PODMIOTOWE
Znajdujące się pod modułem wyszukiwania w lewej kolumnie menu podmiotowe zawiera następujące informacje: Strona Główna, Organizacja, Dyrekcja, Kadra, Rada Rodziców, Uczniowie. Wybór danego elementu poprzez kliknięcie w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w środkowej kolumnie, czyli polu publikacji treści.W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści.
 

MENU PRZEDMIOTOWE
Znajdujące się w lewej kolumnie menu przedmiotowe zawiera następujące informacje: Statut szkoły, WSO, Przedmiot działalności, Plan pracy szkoły, Majątek, Przetargi/Ogłoszenia, Budżet, Mapa strony, Rejestr zmian. Wybór danego elementu poprzez kliknięcie w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w środkowej kolumnie, czyli polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści.

MENU SERWIS
Menu zawiera następujące elementy: Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej dla jego użytkowników oraz wykaz osób odpowiedzialnych za redagowanie serwisu ze strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.


MODUŁ ZAWIERAJĄCY STATYSTYKI
Jeden z modułów znajdujących się po lewej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Moduł wyświetla następujące informacje:

 • Ilość użytkowników, uprawnionych do redagowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Całkowita ilość artykułów, które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Całkowita ilość odsłon Biuletynu Informacji Publicznej.


 MODUŁ LOGOWANIA
Jeden z modułów znajdujących się po lewej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Pozwala zarejestrowanym użytkownikom na zalogowanie się na stronie Biuletynu, w celu opublikowania nowych oraz edycji starszych wersji artykułu.

 
BANER Z LINKIEM DO STRONY GŁÓWNEJ BIP
Znajdujący się po prawej stronie, tuż pod nagłówkiem, obrazek przekierowuje po kilknięciu na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), administrowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


MODUŁ WYŚWIETLAJĄCY OSTATNIO DODANE ARTYKUŁY
Jeden z dwóch modułów znajdujących się po prawej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Moduł wyświetla siedem ostatnio opublikowanych artykułów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 
POLE PUBLIKACJI TREŚCI
Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Na górze omawianego pola wyświetlana jest nazwa działu i podrozdziału aktualnie przeglądanej informacji (treści).

 

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ
Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną określającą:

 • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP oraz szczegółowa data opublikowania artykułu,
 • datę ostatnio przeprowadzonej zmiany wraz z tożsamością osoby która jej dokonała,
 • rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,
 • ikona "PDF" oznaczająca możliwość eksportu treści tej informacji publicznej do formatu .pdf, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Po kliknięciu w ikonę "PDF" otwiera się osobne okno, w którym widoczny jest podgląd informacji.
 • ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki,
 • ilość odsłon artykułu.


Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.


PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP
W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę w menu przedmiotowym, podmiotowym, serwisu lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu rozwinie się a wtedy należy wybrać interesującą nas treść działu. Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym podrozdziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (czerwony), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).


ZAŁĄCZNIKI W BIP
Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .docx, .rtf, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika posiada kolor czcionki zielony, pogrubiony. Załączniki umieszczone są w tabeli która posiada następujące elementy: nazwę pliku, tożsamość osoby, która dodała załącznik, rozmiar załącznika oraz szczegółowa data ostatniej modyfikacji załącznika. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie pojawi się na ekranie.

 

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, grudzień 2016 13:18 Super User