Administratorem danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.lozeromski.opoczno.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Siedziba Dyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  mieści się na ul. Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /44/ 736-11-01; adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym  przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym  przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  •  rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  •  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29, czerwiec 2018 07:20 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01, lipiec 2018 07:48 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01, lipiec 2018 07:48 Super User