Drukuj

Organy Szkoły:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów szkoły znajdują się w statucie Szkoły.

Zasady funkcjonowania poszczególnych organów określają:

  1. Rada Pedagogiczna - regulamin rady pedagogicznej
  2. Samorząd Uczniowski - regulamin samorządu uczniowskiego
  3. Rada Rodziców - regulamin Rady Rodziców

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, grudzień 2016 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, grudzień 2016 18:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, grudzień 2016 18:37 Super User